www.bacsyngoclam.webs.com

Địa chỉ : 

Số 8, đường Mỹ Đ́nh - Xóm Kho, Phú Mỹ, Mỹ Đ́nh - Hà nội

Số điện thoại: 84 - 4 - 37 68 00 90 

 

 


Cách t́m đường dễ nhất :

- Hỏi vào bệnh Viện 19-8 hoặc bến xe Mỹ đ́nh, từ đó hỏi vào cổng làng Phú mỹ.

- Không vào làng, ở ngay ngoài cổng, hỏi vào Nhà văn hóa Phú mỹ.

- Pḥng khám bác sỹ Ngọc Lâm nằm phía tay phải của Nhà văn hóa Phú mỹ .

********************** 

 
Xem Bản đồ cỡ lớn hơn